Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Llorenç de Morunys

Codi
251930
Comarca
Solsonès
Població
1.000
Superfície
4,34
Densitat
230,4
Altitud
925

Superfície (km²)

Municipi
4,34
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
230,4
Comarca
13,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
491
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
509
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.000
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
112
Comarca
1.994
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
582
Comarca
8.769
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
243
Comarca
2.369
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
63
Comarca
500
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.000
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
54
Comarca
1.041
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
293
Comarca
4.542
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
114
Comarca
1.132
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
196
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
491
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
58
Comarca
953
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
289
Comarca
4.227
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
129
Comarca
1.237
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
304
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
509
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
831
Comarca
10.748
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
69
Comarca
895
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
100
Comarca
1.989
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.000
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
926
Comarca
12.102
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
74
Comarca
1.530
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.000
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
454
Comarca
6.107
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
37
Comarca
804
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
491
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
472
Comarca
5.995
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
37
Comarca
726
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
509
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
365
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
314
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
27
Comarca
679
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
135
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
77,8
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
51
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
47
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
5
Comarca
98
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
14
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
81
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
23
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
20
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
12
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
151
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-48
Comarca
-28
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,18
Comarca
-0,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,13
Comarca
-0,61
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
5,94
Comarca
0,39
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
951
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
873
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
883
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
670
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
964
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
29
Comarca
167
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
37
Comarca
261
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,5
Comarca
17,9
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,1
Comarca
29,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,8
Comarca
22,3
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
27,6
Comarca
30,3
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
776
Comarca
10.046
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,1
Comarca
72,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
794
Comarca
10.016
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
61,3
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
768
Comarca
9.977
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,8
Comarca
71,5
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
73,7
Comarca
72,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
775
Comarca
10.032
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
434
Comarca
5.674
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
72
Comarca
1.414
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
506
Comarca
7.088
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
478
Comarca
6.458
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
842
Comarca
11.319
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
215
Comarca
3.390
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
195
Comarca
2.795
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
410
Comarca
6.185
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
445
Comarca
6.585
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
160
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
980
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
375
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
2.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
3.890
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
415
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
115
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
200
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
810
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
1.540
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
1.460
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.240
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.190
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
3.890
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
46
Comarca
615
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
319
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
842,72
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
138
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
128
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
266
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,6
Comarca
72,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
38,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
10,9
Comarca
303,3
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,4
Comarca
25,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
15,9
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
7,4
Comarca
195,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
8,5
Comarca
267,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
15,9
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
414
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
645
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
122
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
1.181
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
211
Comarca
3.327
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
126
Comarca
1.428
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
508
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
414
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
164
Comarca
1.872
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
134
Comarca
1.666
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.299
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
414
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
1.627
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.817
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
250
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.496
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.730
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
16
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
14
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
30
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
7
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
4
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
4
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
16
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
5
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
14.045
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
973.922
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
2.626
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
90
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
3
Comarca
26
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
92
Comarca
715
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
780
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
18
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
556
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
103
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
250
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
61
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
970
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,5
Comarca
1,34
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
70,2
Comarca
47,1
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
44
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
3
Comarca
3.817,88
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions