Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 28 de juliol de 2021

DIMARTS 27 JULIOL 2021

ORDRE DEL DIA
Per la present se us convoca a la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 28 de juliol de 2021 a les
20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al marge.
Sant Llorenç de Morunys, 26 de juliol de 2021.
1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.
2.-Presa de raó de resolucions de l’alcaldia.
3.-Proposta aprovació Comptes 2020.
4.-Proposta aprovació festes locals 2022.
5.-Proposta aprovació certificacions obres.
6.- Proposta acord de concessió ajuts econòmics
7.- Proposta acord adjudicació obra condicionament de la planta segona del pavelló poliesportiu
com a nou espai gent gran.
8.-Proposta aprovació Conveni amb ATVL per activitats de vigilància i control àrees i zones
d’autocaravanes.
9.- Proposta aprovació Conveni amb ATVL per la gestió de l’àrea d’autocaravanes
10.- Proposta acord de posada a disposició de domini a la Generalitat de Catalunya del solar del
C / de la Creueta, núm. 2 per a la construcció nou Institut Escola.
11.- Proposta aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA2.
12.-Proposta aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l’ajuntament
13.-Proposta aprovació relació de factures número 9.
14.-Informes de l’Alcaldia.
15.- Precs i preguntes.
L’Alcalde, SR.
Francesc Riu Canudas