Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 22 de desembre de 2021

DIJOUS 17 FEBRER 2022

Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 22 de desembre de 2021 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al marge.

 

Sant Llorenç de Morunys, 20 de desembre de 2021.

 

 

1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.

2.-Presa de raó de resolucions de l’alcaldia.

3.- Moció acte de reconeixement a Joan Enric Roures

4.-Proposta aprovació inicial pressupost exercici 2022.

5.- Proposta aprovació Conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès  i l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys pel finançament de polítiques de joventut.

6.- Proposta aprovació Conveni entre el Centre Sanitari del Solsonès i l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.

7.- Proposta aprovació Conveni entre el AMISOL i l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys gestió del gimnàs i pavelló. 2021 i 2022

8.- Proposta de acords sol·licitud subvenció per instal·lacions fotovoltaiques  de l’Ajuntament i pavelló poliesportiu.

8.-Proposta aprovació relació de factures número 15.

9.-Informes de l’Alcaldia.

10.- Precs i preguntes.

 

 

L’Alcalde,                                                        

 

 

 

Francesc Riu Canudas