Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 16 de juny de 2021

DIMECRES 16 JUNY 2021

ORDRE DEL DIA
Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 16
de juny de 2021 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al
marge.
Sant Llorenç de Morunys, 10 de juny de 2021.
1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.
2.-Presa de raó de resolucions de l’alcaldia.
3.-Proposta aprovació certificació obra número 2 obra enllumenat exterior.
4.-Proposta aprovació Conveni col·laboració amb l’Associació Amisol
5.- Proposta aprovació Memòria valorada per la pavimentació de diferents vials al municipi.
6.- Proposta aprovació Conveni col·laboració ADF Vall de Lord
7.- Proposta aprovació Conveni de col·laboració amb ATVL per a la promoció turística de la
Vall.
8.- Proposta aprovació Conveni de col.laboració amb AVTL per actuacions extraordinàries.
9.- Informes de I' Alcaldia.
10.- Precs i preguntes.
L’Alcalde,
Francesc Riu Canudas