Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 14 d'abril de 2021

DISSABTE 10 ABRIL 2021

   ORDRE DEL DIA

 

Per la present se us convoca a  la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia  14 d’abril  de 2021 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al marge.

 

Sant Llorenç de Morunys,  9 d’abril  de 2021.

 

 

1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.

2.-Presa de possessió del càrrec de regidor de Josep Molins Antolin.

3.-Presa de raó de resolucions de l'alcaldia.

4.-Proposta d’acord d’aprovació de convenis de cessió de terrenys al carrer de la Creueta.

5.- Proposta d’aprovació de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al fiançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2021.

6.-Proposta d’acord de nomenament de representant de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació La Vall.

7.- Proposta aprovació expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost 2021.

8.- Proposta aprovació de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per al desenvolupament del projecte #ENFINESTREM#, per als cursos 2020-2021 i 2022-2023.

9.-Informes de I' Alcaldia.

10.- Precs i preguntes.

 

Document Actions