Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 12 de maig de 2021

DILLUNS 10 MAIG 2021

ORDRE DEL DIA
Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 12 de
maig de 2021 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al
marge.
Sant Llorenç de Morunys, 7 de maig de 2021.
1.­Proposta aprovació acta sessió anterior.
2.­ Presa de raó de resolucions de l’alcaldia.
3.­Prosposta aprovació certificació obra número 1 enllumenat exterior.
4.­Proposta acord aprovació Conveni amb Consell Comarcal del Solsonès per fira Sant Isidre
5.­Proposta acord aprovació Conveni Capella de la Pietat.
6.­ Proposta aprovació plec clàusules per organització Casal Estiu.
7.­Proposta acord aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives per
construcció condicionament planta segona poliesportiu.
8.­Proposta aprovació text refós de la modificació puntual de normes subsidiàries.
9.­Informes de I' Alcaldia.
10.­ Precs i preguntes.
L’Alcalde,
Francesc Riu Canudas