Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 10 de novembre de 2021

DIMECRES 10 NOVEMBRE 2021

ORDRE DEL DIA
Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 10 de
novembre de 2021 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat
al marge.
Sant Llorenç de Morunys, 4 de novembre de 2021.
1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.
2.-Presa de raó de resolucions de l’alcaldia.
3.-.Proposta d’aprovació provisional d’ordenances fiscals 2022 i seguents.
4.-Proposta aprovació expedient de modificació de crèdit número 2.
5.-Moció en relació a la sentència que anul.la el mètode de determinació de la base imposable
de l’impost de la plusvàlua municipal.
6.- Proposta d’acord de participació i acceptació del procediment per a la sol·licitud dels ajuts
del programa DUS 5000.
7.-Informes de l’Alcaldia.
8.- Precs i preguntes.
L’Alcalde,
Francesc Riu Canudas