Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia 10 de març de 2021

DILLUNS 08 MARÇ 2021

ORDRE DEL DIA
Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 10
de març de 2020 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al
marge.
Sant Llorenç de Morunys, 5 de març de 2021.
1.-Proposta aprovació acta sessió anterior.
2.-Presa de raó de resolucions de l'alcaldia.
3.-Proposta acord d'adhesió a la segona prorroga de l'acord marc de serveis de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de
Catalunya.
4.-Proposta acord adhesió acord marc contracte formacions DEA.
5.-Proposta moció pel dret a morir dignament.
6.-Proposta adquisició immoble del carrer Sant Nicolau, 13
7.-Proposta d'acord d'aprovació de factures.
8.-Informes de I' Alcaldia.
9.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Francesc Riu Canudas

Document Actions