Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia ple 27 de maig de 2020

DIVENDRES 22 MAIG 2020

ORDRE DEL DIA

 

 

Per la present s’anuncia a tots els vilatans la propera sessió ordinària que tindrà lloc el dia 27 de maig de 2020 a les 20 hores en aquesta Casa Consistorial, segons l’ordre del dia esmentat al marge.

 

Sant Llorenç de Morunys, 22 de maig de 2020.

 

1.- Proposta aprovació acta sessió anterior.

2.- Presa de raó de  resolucions de l’alcaldia.

3.- Proposta aprovació Conveni amb l’Associació per la Promoció de l’espectacle infantil i juvenil de Sant Llorenç de Morunys.

4.- Proposta d’aprovació del Conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del DARP.

5.- Proposta aprovació plec de clàusules administratives del projecte de “Renovació de l’enllumenat exterior”

6.- Proposta aprovació Moció sobre Parc Geològic i miner.

7.- Proposta aprovació moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

8.- Proposta aprovació expedient de modificació de crèdit número 1.

9.- Proposta aprovació Conveni de Cessió de terrenys per destinar-lo a vial.

10.- Proposta aprovació definitiva projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la Unitat d’Actuació número 1 Cal Sant.

11.- Proposta acord de devolució fiança de les obres d’urbanització de la UA-1 Cal Sant.

12.- Proposta  aprovació de Conveni amb AMISOL per gestió piscina municipal.

14.- Proposta aprovació del Conveni de col·laboració entre CCS, ATVL i Ajuntaments per a la promoció turística de la  Vall de Lord.

15.- Proposta aprovació Conveni amb ATVL per promoció del comerç.

16.- Proposta aprovació projecte de reforma de la deixalleria.

17.- Proposta Modificació Ordenança Fiscal ocupació via pública.

18.- Actuacions portades a terme amb motiu pandèmia covid19.

19.- Proposta aprovació llicències obres.

20.- Proposta d’acord d’aprovació de factures.

21.- Informes de l’Alcaldia.

22.- Precs i preguntes.              

 

 

L’Alcalde,

 

 

 

Francesc Riu Canudas                         

 

Document Actions